Årsmøte 2020

Publisert 11.1.2020, Oslo

Til medlemmene i Titan Fekteklubb

Innkalling til årsmøte i Titan Fekteklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Titan Fekteklubb.

Årsmøtet avholdes den 12. februar 2020 i Hovseterhallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret (til hei@titanfencing.no) senest to uker før årsmøtet, dvs innen den 29. januar 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli kopiert og lagt ut tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i Hovseterhallen v/ vakten.  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret